Liên hệ với chúng tôi

Bạn có những thắc mắc và cần được hỗ trợ trong việc bán hàng trên Amazon?
Hãy nhập thông tin của bạn vào các form dưới đây và chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.
Các ô được đánh dấu * là bắt buộc
Bạn muốn tìm hiểu chủ đề nào?*
Danh mục sản phẩm chính*
Khi nào bạn muốn bắt đầu bán hàng trên Amazon?
Mô hình doanh nghiệp của bạn?*
Bạn đã có kinh nghiệm xuất khẩu?
Bạn đã có kinh nghiệm về thương mại điện tử?*
Bạn đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh trên Amazon chưa?*
Khả năng giao tiếp tiếng Anh?

Thông tin và liên hệ

Tiết lộ xác minh danh tính: Với mục đích xác thực danh tính của Người bán và bảo vệ Khách hàng của chúng tôi, Amazon có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định về bạn và doanh nghiệp của bạn, bao những thông tin trên. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được xác minh, lưu trữ và quản lý bởi Amazon, các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba. Do đó, Thông tin có thể được truyền ra ngoài quốc gia cư trú của bạn (bao gồm cả các chi nhánh của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà bạn đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi).

Nếu bạn không muốn cung cấp Thông tin cho chúng tôi, vui lòng không tiếp tục gửi đơn mẫu này.

© 2020, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company