Help more shoppers discover and buy your products.

Advertise on Amazon

Quảng cáo sản phẩm trên Amazon.com

Các giải pháp quảng cáo của chúng tôi cho phép bạn tiếp cận và gắn kết người mua sắm ở mọi giai đoạn trên hành trình của họ, từ nhận biết đến mua và sau đó nữa. Quảng cáo xuất hiện ngay ở nơi khách hàng nhìn thấy chúng, chẳng hạn như trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm hoặc trang thông tin chi tiết về sản phẩm. Bạn đặt giá thầu đối với các từ khóa liên quan. Nếu giá thầu của bạn thắng và quảng cáo của bạn phù hợp với tìm kiếm thì quảng cáo đó sẽ được hiển thị với người mua sắm.
Chúng tôi có ba giải pháp quảng cáo. Hãy tận dụng cả ba giải pháp này để tăng tối đa hiệu suất của bạn.
  • Tăng doanh số trên Amazon với Sản phẩm được tài trợ bằng cách đưa sản phẩm đến với người mua sắm đủ điều kiện.
  • Tăng mức độ nhận biết sản phẩm và thương hiệu với Headline Search Ads (Quảng cáo tìm kiếm tiêu đề).
  • Tạo ra trải nghiệm mua sắm độc đáo, ấn tượng với Cửa hàng Amazon để truyền cảm hứng cho sự trung thành của khách hàng.

Sản phẩm được tài trợ

Quảng cáo tìm kiếm tiêu đề

Tại sao quảng cáo trên Amazon

Tăng doanh số

Người mua sắm trên Amazon luôn sẵn sàng mua hàng. Quảng cáo giúp bạn nhắm đến những khách hàng đang tìm mua các sản phẩm như sản phẩm của bạn.

Get discovered

Quảng cáo giúp tăng khả năng thương hiệu và sản phẩm của bạn được nhìn thấy ngay. Quảng cáo xuất hiện ở những vị trí có khả năng được nhìn thấy cao, chẳng hạn như trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên hoặc trên các trang thông tin chi tiết về sản phẩm.

Chi phí kiểm soát

Chỉ trả phí đối với các lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được. Báo cáo chiến dịch theo dõi hiệu suất và mức chi tiêu cho quảng cáo, vì vậy bạn có thể tìm hiểu quảng cáo nào đang hoạt động hiệu quả và tinh chỉnh chiến dịch của mình.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Trước khi bắt đầu quảng cáo, hãy xem lại một số tài nguyên của chúng tôi như Hướng dẫn mới giúp nhà quảng cáo luôn thành công dành cho Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) hoặc Sách điện tử về phương pháp quảng cáo tốt nhất năm 2018. Các tài nguyên này cung cấp mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho thành công, chẳng hạn như những bước cần thực hiện trước khi bắt đầu và cách thiết lập chiến dịch Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) đầu tiên.

1. Đăng nhập vào Seller Central (Quản lý bán hàng)

2. Chọn sản phẩm bạn muốn quảng cáo.

3. Quyết định giá thầu cho lượt nhấp và các từ khóa sẽ nhắm mục tiêu.

4. Chỉ còn ít phút nữa là bạn có thể triển khai chiến dịch đầu tiên của mình!
* Terms and Conditions of the Sponsored Products and Headline Search $50 Promotional Credit. For Amazon sellers that register for Amazon advertising products (Sponsored Products or Headline Search Ads) through their seller account from May 1st, 2018 through June 30th, 2018 and registers their payment method before July 31st, 2018, Amazon will apply a promotional credit of $50 to that advertiser's account. Promotional credits will automatically be applied upon the advertiser’s registration of their payment method associated to their advertising account. Any unused promotional credit will expire after 90 days from the date the promotion credit is applied.

- Advertisers must maintain an advertising account in good standing with Amazon, subject to the terms of the Amazon Services Business Solutions Agreement.
- Advertisers must provide a valid payment method to receive the promotional credit.
- This offer and the promotional credit are non-transferable, not for resale, and not redeemable for cash.
- This offer is void where prohibited and in the event of fraud, mistake, or any failure to satisfy any terms of the offer.
- Amazon reserves the right, in its sole discretion, to terminate or modify this offer at any time.
- Limit one promotional credit per seller account.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company