Khám phá các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ Amazon Global Selling

Tải hướng dẫn đăng ký tài khoản người bán tại đây >

Tư vấn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ

Một loạt các công ty, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê dưới đây, cung cấp dịch vụ cho Amazon Global Sellers tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp nếu bạn cần trợ giúp hoặc tư vấn.
Nhà cung cấp giải pháp
Thanh toán
Đóng gói hàng hóa
Vận chuyển
Đào tạo
Nghiên cứu & tìm kiếm sản phẩm
Miêu tả & chụp hình sản phẩm
Quản lý tài khoản
Quảng cáo
Đăng ký thương hiệu
Pháp lý
linhpe@payoneer.com
jenniferph@payoneer.com
support@ecomstone.com
+84 91 2255 686
tmdtcoreteam@gmail.com
+84 90 269 1178
my.tran@elevate.vn
+84 28 6288 7083
phamhuy.tam@sealedair.com
huyen.daothu@sealedair.com
+84 90 3339 665
+84 98 9143 707
hangvuong@ipvc.com.vn
contact@ipvc.com.vn
+84 96 5675 468
ruby.le@whitebox.vn
+84 243 3838 777
+84 98 3480 185
hong.thi.tran@dhl.com
van.cong.nguyen@dhl.com
+84 98 6178 779
+84 91 3909 149
dtien@ups.com
lcuong@ups.com
+84 93 2013 130
+84 90 9023 161
quangnd@baobitqt.com
+84 98 8402 127
thond@hopnhat.vn
+84 97 6838 638
vietnam@registrarcorp.com
+84 91 8918 846
hien.don@cleverads.vn
+84 91 2800 559
Cập nhật mới nhất: 2019.05
Tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và Amazon Global Selling Vietnam không quảng cáo hoặc hỗ trợ một đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc một dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ ngoài Amazon Global Selling Vietnam, người bán và nhà cung cấp nên thảo luận trực tiếp và tiến hành hợp đồng, nếu cần. Amazon Seller Support không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ dịch vụ nào ở trên.
Bạn dự định bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
Bạn dự định bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99/mặt hàng + các khoản phí bán hàng khác
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company