Khám phá các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ Amazon Global Selling

Tải hướng dẫn đăng ký tài khoản người bán tại đây >

Tư vấn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ

Một loạt các công ty, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê dưới đây, cung cấp dịch vụ cho Amazon Global Sellers tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp nếu bạn cần trợ giúp hoặc tư vấn.
Tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và Amazon Global Selling Vietnam không quảng cáo hoặc hỗ trợ một đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc một dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ ngoài Amazon Global Selling Vietnam, người bán và nhà cung cấp nên thảo luận trực tiếp và tiến hành hợp đồng, nếu cần. Amazon Seller Support không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ dịch vụ nào ở trên.
Bạn dự định bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
Bạn dự định bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99/mặt hàng + các khoản phí bán hàng khác
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company