Tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ mở rộng việc bán hàng trên Amazon của bạn?

Mạng lưới cung cấp dịch vụ là danh mục các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể giúp bạn xây dựng, quản lý và mở rộng quy mô kinh doanh của mình trên Amazon. Chúng tôi kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn của Amazon và liên tục theo dõi hiệu suất để đảm bảo chỉ các nhà cung cấp chất lượng cao mới có mặt trên Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ của Amazon.

Tìm hiểu nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và Amazon Global Selling Vietnam không quảng cáo hoặc hỗ trợ một đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc một dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ ngoài Amazon Global Selling Vietnam, người bán và nhà cung cấp nên thảo luận trực tiếp và tiến hành hợp đồng, nếu cần. Amazon Seller Support không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ dịch vụ nào ở trên.

Đăng ký ngay để giúp xây dựng, phát triển việc bán hàng trên Amazon của bạn

Hãy xem xét tất cả những lợi ích của việc bán hàng trên Amazon, sau đó chọn một kế hoạch bán hàng và tìm hiểu cách bán hàng tối ưu trên Amazon.
Bạn dự định kinh doanh hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
Bạn dự định kinh doanh dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99 mỗi lượt bán + các khoản phí bán hàng khác
© 2020, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company