Tìm hiểu chi phí bán hàng trên Amazon

Chi phí bán hàng trên Amazon phụ thuộc vào kế hoạch bán hàng, danh mục ngành hàng cũng như chiến lược thực hiện. Những lựa chọn chúng tôi cung cấp rất linh hoạt, vì vậy bạn có thể tìm thấy sự kết hợp phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của bạn.
Kế hoạch bán hàng
Gói Cá nhân có giá 0,99 đô la cho mỗi đơn vị được bán và gói Chuyên nghiệp có giá 39,99 đô la mỗi tháng cho dù bạn bán bao nhiêu đơn vị.
Danh mục & chi phí
Amazon tính phí giới thiệu cho mỗi mặt hàng được bán. Tiền phí sẽ tùy thuộc vào loại sản phẩm. Hầu hết phí giới thiệu là từ 8% đến 15%.
Chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển đơn đặt hàng của bạn phụ thuộc vào việc bạn thực hiện đơn đặt hàng của chính mình hay sử dụng Fulfillment by Amazon (FBA).
Các chi phí khác
Một số người bán có thể phải trả thêm phí (phí lưu trữ dài hạn) hoặc trả tiền cho các chương trình tùy chọn như quảng cáo hoặc dịch vụ tài khoản cao cấp.
Nhận thanh toán và trả phí
Khi thiết lập tài khoản người bán, bạn sẽ cung cấp số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Amazon sẽ tính phí vào thẻ tín dụng để trang trải các khoản phí của bạn và tiền thu được từ bất kỳ hoạt động bán hàng nào sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn

Các kế hoạch bán hàng bên Amazon

Các kế hoạch bán hàng của chúng tôi cho phép bạn tự do thanh toán mỗi lần bán hàng hoặc tuân theo mức phí cố định hàng tháng. Bạn có thể thay đổi hoặc hủy gói của mình bất kỳ lúc nào.

Tổng quan

Kế hoạch này có thể phù hợp với bạn nếu ...
Bán hàng cá nhân
• Bạn bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng

• Bạn chưa biết kinh doanh mặt hàng nào

• Bạn không định quảng cáo hoặc sử dụng các công cụ dánh cho bán hàng nâng cao
Bán hàng chuyên nghiệp
• Bạn bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng

• Bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình

• Bạn muốn đủ điều kiện cho vị trí hàng đầu trên các trang chi tiết sản phẩm

• Bạn muốn sử dụng các công cụ bán hàng nâng cao, như API và công cụ báo cáo

Bạn muốn bán sản phẩm trong các danh mục hạn chế

Tính năng

Thêm sản phẩm mới vào danh mục
Phát triển doanh nghiệp của bạn với Fulfillment by Amazon
Áp dụng trong các ngành hàng bổ sung
Tiết kiệm thời gian cho việc tạo danh sách hàng loạt
Quản lý hàng tồn kho bằng nguồn cấp dữ liệu, bảng tính và báo cáo
Đủ điều kiện cho vị trí hàng đầu trên các trang chi tiết sản phẩm
Tăng hiệu quả bán hàng với tích hợp API
Đặt phí vận chuyển của riêng bạn cho các sản phẩm không phải phương tiện truyền thông *
Tiết kiệm thời gian cho việc tạo
danh sách hàng loạt
Thu hút người mua sắm bằng các công cụ quảng cáo trực tiếp
Chạy các chương trình khuyến mãi bao gồm giao hàng miễn phí
Thu hút người mua sắm bằng các công cụ quảng cáo trực tiếp
Thêm nhiều người dùng vào tài khoản của bạn
* sách, nhạc, video, DVD
¹ Giá trị “Shipping Cost Per Sale” sẽ là 0$ cho những người chọn Fulfillment By Amazon
² Giá trị trả lại sẽ là 0$ cho người dùng lựa chọn Fulfillment by seller
³ Danh mục Everything Else có sẵn cho người bán đối với các sản phẩm không thuộc với ngành hàng nào hiện có. Không liệt kê các sản phẩm trong mục Everything Else khi sản phẩm thuộc ngành hàng có sẵn
* Cần có sự chấp thuận để bán sản phẩm trong các ngành hàng này để bảo vệ trải nghiệm của khách hàng và để họ tin tưởng mua sắm trên Amazon.

Đăng ký ngay để giúp xây dựng, phát triển việc bán hàng trên Amazon của bạn

Hãy xem xét tất cả những lợi ích của việc bán hàng trên Amazon, sau đó chọn một kế hoạch bán hàng và tìm hiểu cách bán hàng tối ưu trên Amazon.
Bạn dự định kinh doanh hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
Xin lưu ý: Tất cả các đăng ký mới đối với dịch vụ Bán hàng trên Amazon đều bao gồm quyền truy cập bán hàng trên Amazon.com, Amazon.ca cũng như Amazon.com.mx. Lệ phí, danh mục sản phẩm hiện có và các yêu cầu về bán hàng có thể khác nhau giữa ba sàn giao dịch.
© 2020, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company