Bắt đầu bán hàng trên Amazon

"Doanh thu của chúng tôi đã tăng 150% kể từ khi chúng tôi bắt đầu bán hàng trên Amazon vào năm 2015”, Mary Nguyen, người sáng lập MaryCraft
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng trên Amazon khác

Tại sao bạn nên Bán hàng trên Amazon?

Kể từ năm 2000, Bán hàng trên Amazon đã giúp các cá nhân và doanh nghiệp tăng doanh số và tiếp cận khách hàng mới. Đến nay, hơn 50% tổng số mặt hàng được bán trên Amazon là từ lựa chọn của bên thứ ba. Hãy cân nhắc tất cả các lợi ích của Bán hàng trên Amazon, sau đó chọn gói bán hàng và tìm hiểu cách hoạt động của Bán hàng trên Amazon trên trang How it Works (Cách hoạt động) >

Tất cả những người bán đều có thể lên danh sách sản phẩm trong hơn 20 danh mục. Người bán Chuyên nghiệp có thể đăng ký bán thêm trong ít nhất 10 danh mục khác. Tìm hiểu thêm về các danh mục sản phẩm >
Bạn dự định bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
Với tư cách là Chuyên nghiệp, tôi được phép bán những sản phẩm gì?
Bạn dự định bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99/mặt hàng + các khoản phí bán hàng khác
Với tư cách Cá nhân, tôi được phép bán những sản phẩm gì?
Đặc điểm của các gói bán hàng trên Amazon
Chuyên nghiệp
Cá nhân
Thêm sản phẩm mới vào catalog Amazon
Đối với đơn hàng trên Amazon.com, bạn có thể giao phó dịch vụ khách hàng, vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng cho Amazon bằng cách sử dụng dịch vụ Fulfillment by Amazon (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon)
Bán sản phẩm ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico hoặc cả ba quốc gia này. Kiểm soát sản phẩm và địa điểm bạn bán hàng, đồng thời quản lý việc kinh doanh của bạn từ một tài khoản người bán duy nhất trên Amazon.
Sử dụng các công cụ báo cáo và lên danh sách hàng loạt*
Tùy chỉnh phí vận chuyển
Cung cấp các chương trình khuyến mãi đặc biệt và tùy chọn gói quà cho sản phẩm của bạn (không áp dụng cho Sách, Âm nhạc, Video, DVD, Phần mềm và Trò chơi điện tử)
Đủ điều kiện để xuất hiện ở vị trí trên cùng trên trang thông tin chi tiết về sản phẩm
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng trên Amazon khác
$0,99/mặt hàng + các khoản phí bán hàng trên Amazon khác
Bạn dự định bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng trên Amazon khác
Bạn dự định bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99/mặt hàng + các khoản phí bán hàng trên Amazon khác
Xin lưu ý: Tất cả các đăng ký mới đối với dịch vụ Bán hàng trên Amazon đều bao gồm quyền truy cập bán hàng trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx. Lệ phí, danh mục sản phẩm sẵn có và các yêu cầu bán hàng trên Amazon có thể khác nhau giữa ba sàn giao dịch.
*Sử dụng Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) là dịch vụ Web tích hợp cho phép người bán tự động trao đổi dữ liệu để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ trên Amazon.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company