Bắt đầu bán hàng ở Nhật Bản

và tiếp cận hàng triệu người mua sắm trực tuyến

Bạn đã bán hàng trên Amazon rồi?
Bạn là người bán mới?
4.900 JYP cho mỗi tháng sau đó + phí bán hàng bổ sung

Danh sách kiểm tra và hướng dẫn

Chúng tôi tạo các danh sách kiểm tra và hướng dẫn toàn diện để giúp bạn thực hiện nghiên cứu mở rộng kinh doanh sang thị trường Nhật Bản

Nắm rõ các bước chính để bán hàng quốc tế

Lên kế hoạch cho các dịp cao điểm mua sắm ở Nhật Bản

Tài nguyên bổ sung

Xem các danh mục sản phẩm khác nhau ở Nhật Bản yêu cầu những loại phí gì

Nhận trợ giúp quản lý mở rộng kinh doanh toàn cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này

Xem các video hướng dẫn về bán hàng trên Amazon Nhật Bản

Trò chuyện với những người bán khác của Amazon về bán hàng ở Nhật Bản

Tìm hiểu thêm về việc bán hàng trên toàn cầu tại các thị trường khác của Amazon

Tìm nội dung trợ giúp và các công cụ hỗ trợ

Bắt đầu bán hàng ở Nhật Bản

Bạn đã bán hàng trên Amazon rồi?
Bạn là người bán mới?
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company