Bắt đầu bán hàng ở Nhật Bản

và tiếp cận hàng triệu người mua sắm trực tuyến

Bạn đã bán hàng trên Amazon rồi?
Bạn là người bán mới?
4.900 JYP cho mỗi tháng sau đó + phí bán hàng bổ sung

Vì sao nên bán hàng ở Nhật Bản?

Tham gia vào nền kinh tế lớn thứ ba thế giới¹

Nhật Bản có 127 triệu dân,² và theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, 71% người mua sắm ở Nhật thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến.³ Điều này biến Nhật Bản trở thành thị trường hoàn hảo để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Bạn không cần phải biết tiếng Nhật

Amazon cung cấp nhiều lựa chọn hỗ trợ ngôn ngữ để quản lý doanh số, dịch vụ khách hàng và dịch thuật. ASIN của bạn có thể đã có sẵn trên Amazon.co.jp. Điều này giúp bạn triển khai nhanh hơn nữa.

Hãy để Amazon đảm nhận công việc hậu cần

Người mua sắm trực tuyến ở Nhật Bản đã quen với dịch vụ giao hàng nhanh, tiện lợi. Dịch vụ hậu cần hiện đại và các công cụ của Amazon có thể giúp bạn đáp ứng những kỳ vọng đó. Khi bạn sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), Amazon sẽ xử lý những câu hỏi liên quan đến việc gửi và trả lại hàng do khách hàng đưa ra bằng tiếng Nhật, để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình.

Đa dạng hóa dòng doanh thu của bạn

Đa dạng hóa dòng tiền mặt bằng cách đem các sản phẩm của bạn đến với thị trường mới, rộng lớn đồng thời tận dụng mùa nghỉ lễ và các dịp mua sắm chính ở Nhật Bản.

Tìm hiểu cách để một người bán mở rộng kinh doanh sang Nhật Bản thành công

Đối với chúng tôi, thị trường Nhật Bản có ý nghĩa tối quan trọng.

Bernie Thompson
Người sáng lập, Plugable technologies

Con đường bán hàng ở Nhật Bản

Bắt đầu bán hàng ở Nhật Bản

Bạn đã bán hàng trên Amazon rồi?
Bạn là người bán mới?
¹ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 | ² Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, State of World Population 2017 | ³ Japan Ministry of Internal Affairs and Communications, Usage Status of Internet Shopping 2016
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company