Tổng quan chi phí hoàn thiện đơn hàng

Chi phí hoàn thiện đơn hàng tùy thuộc vào việc bạn dự định tự vận chuyển sản phẩm hay sử dụng Fulfillment by Amazon (FBA) để vận chuyển đơn hàng và cung cấp dịch vụ vận chuyển Prime cho sản phẩm của bạn.

Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Chi phí hoàn thiện đơn hàng (không dành cho ngành may mặc)

Phí cho mỗi đơn vị bao gồm chọn và đóng gói đơn đặt hàng của bạn, vận chuyển và xử lý, dịch vụ khách hàng và hoàn trả sản phẩm. Phí dựa trên trọng lượng và kích thước của sản phẩm của bạn.

Tìm hiểu thêm các bậc kích thước sản phẩm trên Seller Central Help
Bậc kích thước
FBA nhỏ & nhẹ
Tiêu chuẩn cỡ nhỏ
Tiêu chuẩn cỡ lớn
Ngoại cỡ nhỏ
Ngoại cỡ vừa
Ngoại cỡ đặc biệt
Kích thước tối đa
16" x 9" x 4"
15" x 12" x 0.75"
18” x 14” x 8”
60 "x 30"
108 ”(cạnh dài nhất)
> 108 ”(cạnh dài nhất)
Trọng lượng vận chuyển¹
4 oz. hoặc ít hơn
4+ oz. đến <10 oz.
10 oz. hoặc ít hơn
10+ đến 16 oz.
10 oz. hoặc ít hơn
10+ đến 16 oz.
1 đến 2 lb
2 đến 3 lb
3 đến 21 lb
71 lb trở xuống
151 lb trở xuống
Không áp dụng
Bao bì
0.7 oz.
0.7 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
1 lb
1 lb
1 lb
Phí hoàn thiện mỗi đơn vị²
$ 1,97
$2.39
$ 2,50
$ 2,63
$3.31
$3.48
$4.90
$5.42
$5,42 + $0,38/ lb trên 3 lb đầu
$8,26 + $0,38 / lb trên 2 lb đầu
$11,37 + $0,39 / lb trên 2 lb đầu
$137,32 + $0,91 / lb trên 90 lb đầu
¹ Trọng lượng vận chuyển được tính bằng cách cộng trọng lượng bao bì với đơn vị trọng lượng
² Thêm $ 0,11 cho mỗi đơn vị đối với các mặt hàng có pin lithium

Chi phí hoàn thiện đơn hàng (Ngành may mặc)

Phí cho mỗi đơn vị bao gồm chọn và đóng gói đơn đặt hàng của bạn, vận chuyển và xử lý, dịch vụ khách hàng và hoàn trả sản phẩm. Phí dựa trên trọng lượng và kích thước của sản phẩm của bạn.

Tìm hiểu thêm các bậc kích thước sản phẩm trên Seller Central Help
Bậc kích thước
Tiêu chuẩn cỡ nhỏ
Tiêu chuẩn cỡ lớn
Ngoại cỡ nhỏ
Ngoại cỡ vừa
Ngoại cỡ đặc biệt
Kích thước tối đa
15" x 12" x 0.75"
18” x 14” x 8”
60 "x 30"
108 ”(cạnh dài nhất)
> 108 ”
(cạnh dài nhất)
Trọng lượng vận chuyển¹
10 oz. hoặc ít hơn
10+ đến 16 oz.
10 oz. hoặc ít hơn
10+ đến 16 oz.
1 đến 2 lb
2 đến 3 lb
71 lb trở xuống
151 lb trở xuống
Không áp
Bao bì
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
4 oz.
1 lb
1 lb
1 lb
Phí hoàn thiện mỗi đơn vị²
$2.92
$3.11
$3.70
$3.81
$5.35
$5.95
$8,26 + $ 0,38 / lb trên 2 lb đầu
$11,37 USD + $0,39 USD / lb trên 2 lb đầu tiên
$137,32 USD + $0,91 USD / lb trên 90 lb đầu
¹ Trọng lượng vận chuyển được tính bằng cách cộng trọng lượng bao bì với đơn vị trọng lượng
² Thêm $ 0,11 cho mỗi đơn vị đối với các mặt hàng có pin lithium

Phí lưu trữ FBA *

Phí lưu trữ hàng tồn kho được tính hàng tháng dựa trên khối lượng trung bình hàng ngày (tính bằng feet khối)
cho không gian mà hàng tồn kho của bạn lưu trữ tại các trung tâm FBA của Amazon.
Phép đo thể tích dựa trên kích thước đơn vị khi được đóng gói đúng cách và sẵn sàng vận chuyển.
Tháng
Tháng 1 - Tháng 9
Tháng 10 - Tháng 12
Kích thước tiêu chuẩn
$ 0.75 một foot khối
$ 2.40 một foot khối
Ngoại cỡ
$0.48 một foot khối
$1.20 một foot khối
* Phí lưu trữ dựa trên khối lượng trung bình hàng ngày (tính bằng feet khối) cho không gian mà hàng tồn kho của bạn lưu trữ tại các trung tâm FBA của Amazon
Phí lưu trữ hàng tồn kho bổ sung áp dụng cho các sản phẩm được phân loại là hàng nguy hiểm và cho các đơn vị đã được lưu trữ trong trung tại các trung tâm FBA của Amazon hơn 365 ngày (phí lưu trữ dài hạn).

Tìm hiểu thêm về phí lưu kho trên Seller Central Help

Ước tính phí FBA của bạn

Nhập chi phí thực hiện của bạn và xem xét sự so sánh lợi nhuận giữa phương pháp thực hiện của bạn và FBA.
Chi phí được tính dựa trên tiêu chuẩn phí thực hiện và lưu trữ FBA, như đã nêu ở trên

So sánh chi phí với máy tính doanh thu FBA trên Seller Central

Ví dụ sản phẩm

Sản phẩm
Áo thun
Giường cũi em bé
Màn hình
Bậc kích cỡ
Kích cỡ
tiêu chuẩn lớn (dưới 1lb)
Ngoại cỡ nhỏ
Quá khổ lớn
Kích thước
8.5" x 4.8" x 1"
24" x 7.5" x 6"
54" x35" x 3.5"
Trọng lượng
6.08 oz
7.90 lb
41 lb
Trọng lượng vận chuyển¹
11 oz
9 lb
49 lb*
Phí trên mỗi đơn vị
$3.81 USD
$10.92 USD
$75.78 USD
Các tùy chọn bổ sung FBA tồn tại cho các mặt hàng không đạt tiêu chuẩn, như các sản phẩm nhỏ, nhẹ và hàng nguy hiểm.

Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán

Khi bạn tự hoàn thành đơn hàng, Amazon sẽ tính phí vận chuyển dựa trên danh mục sản phẩm và dịch vụ vận chuyển mà khách hàng đã chọn, sau đó chuyển số tiền cho bạn dưới hình thức tín dụng giao hàng.
Tài khoản chuyên nghiệp
Người bán với tài khoản chuyên đặt mức phí vận chuyển của riêng họ (ngoại trừ các sản phẩm sách, nhạc, video và DVD, hãy xem bảng tín dụng bên dưới). Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, bạn sẽ nhận được tín dụng từ Amazon phù hợp với phí vận chuyển. Hãy nhớ rằng phí giới thiệu được tính từ tổng giá ưu đãi, bao gồm giá mặt hàng, chi phí vận chuyển và mọi khoản phí gói quà.
Tài khoản cá nhân
Người bán với tài khoản cá nhân sử dụng phí vận chuyển do Amazon đặt cho tất cả các sản phẩm. Người bán cá nhân phải giao đơn đặt hàng với mức giá đã đặt ngay cả khi tín dụng vận chuyển nhỏ hơn tổng chi phí vận chuyển, vì vậy, điều quan trọng là phải định giá các mặt hàng theo cách đảm bảo bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.

Tín dụng vận chuyển cho sách, nhạc, video và DVD

Amazon tính phí vận chuyển của khách hàng đối với các sản phẩm sách, nhạc, video và DVD như sau. Người bán nhận được số tiền tương tự dưới hình thức tín dụng vận chuyển. Điều này áp dụng cho người bán trong kế hoạch bán hàng Chuyên nghiệp và Cá nhân.
Cách thức vận chuyển
Tiêu chuẩn nội địa*
Chuyển phát nhanh nội địa**
Nội địa 2 ngày***
Tiêu chuẩn Quốc tế
Chuyển phát nhanh Quốc tế
Sách
$3.99
$6.99
$14.95
lên đến 1 lb. - $16.95
trên 1 lb. - $24.95
$46.50
Nhạc
$3.99
$6.99
$14.95
$14.95
$46.50
Videos
$3.99
$6.99
$14.95
$14.95
$46.50
DVDs
$3.99
$6.99
$14.95
$14.95
$46.50
* Bao gồm các địa chỉ APO, FPO và Cơ quan bảo hộ Hoa Kỳ.
** Giao hàng trong hai ngày chỉ dành cho người bán đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn Giao hàng cao cấp.
*** Đề cập đến trọng lượng của mặt hàng, không bao gồm bao bì của người bán.

Tín dụng vận chuyển cho tất cả các danh mục khác (bán hàng cá nhân)

Amazon tính phí vận chuyển của khách hàng như sau đối với các sản phẩm được bán ở tất cả các danh mục ngoài sách, nhạc, video và DVD. Người bán nhận được số tiền tương tự dưới hình thức tín dụng vận chuyển.

Điều này áp dụng cho người bán tư cách cá nhân, nhưng người bán tư cách chuyên nghiệp đặt mức phí vận chuyển của riêng họ trong các danh mục này và Amazon sẽ đối sánh số tiền với tín dụng vận chuyển.
Cách thức vận chuyển
Tiêu chuẩn nội địa*
Chuyển phát nhanh nội địa*
Nội địa 2 ngày **
Tiêu chuẩn Quốc tế
Chuyển phát nhanh Quốc tế
Video games
$3.99
$6.99
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Phần mềm & game máy tính
$3.99
$6.99
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Các danh mục khác
$4.49 + $0.50/lb***
$6.49 + $0.99/lb***
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
* Bao gồm các địa chỉ APO, FPO và Cơ quan bảo hộ Hoa Kỳ.
** Giao hàng trong hai ngày chỉ dành cho người bán đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn Giao hàng cao cấp.
*** Đề cập đến trọng lượng của mặt hàng, không bao gồm bao bì của người bán.

Chi phí khác

Khi bạn nghĩ về toàn bộ chi phí bán hàng trên Amazon, hãy xem xét phí bán hàng bổ sung mà bạn có thể phải chịu và các chương trình tùy chọn khác được thiết kế để giúp bạn tăng doanh số bán hàng.
Phí bán hàng bổ sung
Phí tồn kho
Nếu bạn lưu trữ hàng tồn kho trong trung tâm thực hiện của Amazon — FBA hoặc Multi-Channel Fulfillment có sẵn cho người bán sử dụng — ngoài phí lưu trữ hàng tháng, bạn có thể phải chịu các khoản phí khác, như là phí lưu trữ dài hạn và phí yêu cầu loại bỏ.
Phí dịch vụ cho thuê sách
Nếu bạn cho thuê sách giáo khoa, bạn phải trả phí dịch vụ cho mỗi lần thuê sách là $5
Phí niêm yết số lượng lớn
Khi bạn có một lượng lớn danh sách đang hoạt động, không phải phương tiện truyền thông chưa bán trong 12 tháng, chúng tôi tính phí hàng tháng cho mỗi danh sách đủ điều kiện là $0,005 để trang trải chi phí lập danh mục. Chúng tôi miễn phí này cho 100.000 danh sách đầu tiên.
Hoàn lại phí quản lý
Nếu bạn hoàn lại tiền cho khách với đơn hàng mà bạn đã nhận tiền thanh toán, Amazon sẽ hoàn lại cho bạn phí giới thiệu mà bạn đã trả cho các mặt hàng, trừ đi phí quản lý hoàn trả hiện hành, thấp hơn $5,00 hoặc 20% phí giới thiệu.
Các chương trình tùy chọn
Quảng cáo
Thu hút khách hàng từ thời điểm trước khi họ nhận ra rằng họ cần sản phẩm của bạn cho đến thời điểm họ mua sản phẩm đó. Amazon Advertising sử dụng mô hình đặt giá dựa trên giá mỗi lần nhấp chuột, dựa trên đấu giá, nghĩa là bạn đặt số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả khi người mua hàng nhấp vào quảng cáo của bạn.
Dịch vụ sắp xếp hàng tồn kho
Theo mặc định, khi bạn gửi hàng tồn kho đến trung tâm thực hiện của Amazon bạn có thể phải gửi hàng tồn kho của mình thành nhiều kiện hàng, mỗi kiện hàng được chuyển đến một trung tâm nhận hàng hoặc trung tâm thực hiện khác nhau, dựa trên sản phẩm bạn đang vận chuyển và địa điểm bạn vận chuyển. Bằng cách đặt hàng tồn kho của bạn ở nhiều trung tâm thực hiện trên toàn quốc, khách hàng mua sản phẩm của bạn có thể nhận được hàng nhanh hơn nếu hàng tồn kho của bạn ở xa hơn.

Dịch vụ sắp xếp hàng tồn kho của chúng tôi cho phép bạn gửi tất cả hàng tồn kho đủ điều kiện đến một trung tâm nhận hàng hoặc trung tâm thực hiện. Khi kiện hàng đến nơi, chúng tôi sẽ chia nhỏ hàng tồn kho của bạn và gửi đến các trung tâm thực hiện khác nhau. Phí dịch vụ theo đơn vị sẽ được áp dụng.
Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
Amazon sẽ quản lí về việc giao hàng, trả hàng và dịch vụ khách hàng của bạn. Các chương trình FBA đặc biệt như FBA Small and Light , Subscribe & Save for FBA, FBA Dangerous Goods, Multi-Channel Fulfillment, và FBA Export giúp bạn duy trì tính cạnh tranh và chỉ trả tiền cho các dịch vụ bạn sử dụng.
Dịch vụ tài khoản cao cấp
Quản lý tài khoản cao cấp và các dịch vụ khác có sẵn để giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh, cung cấp khóa huấn luyện và đào tạo cá nhân, đồng thời cung cấp thông tin để giúp bạn tăng doanh số bán hàng của mình trên Amazon.
Chương trình mạng lưới đối tác do Amazon hợp tác
Các nhà cung cấp dịch vụ do Amazon hợp tác cung cấp mức chiết khấu khi bạn gửi hàng tồn kho đến trung tâm thực hiện của Amazon.

Đăng ký ngay để giúp xây dựng, phát triển việc bán hàng trên Amazon của bạn

Hãy xem xét tất cả những lợi ích của việc bán hàng trên Amazon, sau đó chọn một kế hoạch bán hàng và tìm hiểu cách bán hàng tối ưu trên Amazon.
Bạn dự định kinh doanh hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các khoản phí bán hàng khác
© 2020, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company