Giúp nhiều khách hàng khám phá và mua sản phẩm của bạn hơn

Quảng cáo trên Amazon

Tài liệu tự học

Tìm hiểu cách bắt đầu và thành công với quảng cáo trên Amazon.

Hướng dẫn quảng cáo cho người bán mới

Nhận hướng dẫn từng bước về Sponsored Products.

Những phương pháp quảng cáo tốt nhất năm 2018

Tìm hiểu về quảng cáo sản phẩm và thương hiệu của bạn trên Amazon và các phương pháp hay nhất trong 60 ngày đầu tiên.

Học tập và hỗ trợ

Hãy bắt đầu với video hướng dẫn nhanh này của Seller University (Trang thông tin cho người bán) hoặc đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi để học hỏi từ chuyên gia quảng cáo.

Tạo chiến dịch Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) đầu tiên của bạn

Nhận hướng dẫn từng bước

Tìm hiểu các chỉ số của bạn

Tìm hiểu tầm quan trọng của từng phép đo

Tạo chiến dịch với từ khóa tự chọn (manual targeting)

Nhận hướng dẫn về cách chọn từ khóa

Kiểu từ khóa

Hãy tìm hiểu tính năng này trong chiến dịch nhắm mục tiêu theo cách thủ công
* US Terms and Conditions of the Sponsored Products and Sponsored Brands $50 Promotional Credit. For Amazon sellers that register for Amazon advertising products (Sponsored Products or Sponsored Brands) through their seller account from October 1st, 2018 through December 31st, 2018 and registers their payment method before January 31st, 2019, Amazon will apply a promotional credit of $50 to that advertiser's account. Promotional credits will automatically be applied upon the advertiser’s registration of their payment method associated to their advertising account. Any unused promotional credit will expire after 90 days from the date the promotion credit is applied.
  • Advertisers must maintain an advertising account in good standing with Amazon, subject to the terms of the Amazon Services Business Solutions Agreement.
  • Advertisers must provide a valid payment method to receive the promotional credit.
  • This offer and the promotional credit are non-transferable, not for resale, and not redeemable for cash.
  • This offer is void where prohibited and in the event of fraud, mistake, or any failure to satisfy any terms of the offer.
  • Amazon reserves the right, in its sole discretion, to terminate or modify this offer at any time.
  • Limit one promotional credit per seller account.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company