Giúp nhiều khách hàng khám phá và mua sản phẩm của bạn hơn

Quảng cáo trên Amazon

Cách hoạt động

1. Tạo chiến dịch

Khi tạo chiến dịch quảng cáo, bạn cần chọn những sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo, mức giá mà bạn sẵn sàng đấu thầu đối với một lượt nhấp, ngân sách và lượng thời gian diễn ra chiến dịch. Bạn nên sử dụng ngân sách tối thiểu hàng ngày là $10 và chạy chiến dịch mà không có ngày kết thúc để người mua sắm có thể tìm ra sản phẩm bất cứ lúc nào họ tìm kiếm trên Amazon.

Chọn từ khóa cho quảng cáo để nhắm mục tiêu bằng cách thủ công hoặc sử dụng tùy chọn tự động có sẵn cho Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ). Chiến lược quảng cáo mạnh thường sử dụng cả hai tùy chọn này.

2. Người mua sắm nhìn thấy quảng cáo của bạn

Quảng cáo Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) chạy ngay lập tức, còn Sponsored Brands và Cửa hàng Amazon tiến hành đánh giá kiểm duyệt. Dựa trên mức độ liên quan và giá thầu, quảng cáo được hiển thị cho người dùng có cụm từ tìm kiếm phù hợp ở vị trí dễ nhìn thấy, chẳng hạn như trang kết quả tìm kiếm đầu tiên và trên trang thông tin chi tiết về sản phẩm.

Khi người mua sắm nhấp vào quảng cáo Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ), họ sẽ được đưa tới trang thông tin chi tiết về sản phẩm. Sponsored Brands sẽ đưa người mua sắm tới Cửa hàng Amazon hoặc một trang đích tùy chỉnh hiển thị sản phẩm của bạn.

3. Đo lường thành công

Sử dụng các báo cáo để tự xem tình hình hoạt động của chiến dịch, chẳng hạn như tiền lãi mà bạn nhận được đối với mỗi đô la chi tiêu và lưu lượng truy cập Cửa hàng Amazon của bạn. Các thông tin chi tiết này sẽ giúp bạn đo lường hiệu suất và tối ưu hóa.

Phí cho hai loại quảng cáo này thế nào?

Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands sử dụng mô hình giá dựa trên đấu giá và tính phí theo lượt nhấp. Bạn đặt giá thầu là số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng trả khi người mua sắm nhấp vào sản phẩm của bạn. Giá thầu càng cạnh tranh thì khả năng quảng cáo của bạn được hiển thị khi phù hợp với tìm kiếm của người mua sắm trên Amazon càng cao.

Theo mặc định, chi phí quảng cáo được khấu trừ trực tiếp vào số dư trong tài khoản người bán trên Amazon của bạn. Chúng tôi chỉ tính phí khi quảng cáo của bạn được nhấp vào.

Chúng tôi không tính phí tạo Cửa hàng Amazon.
* US Terms and Conditions of the Sponsored Products and Sponsored Brands $50 Promotional Credit. For Amazon sellers that register for Amazon advertising products (Sponsored Products or Sponsored Brands) through their seller account from October 1st, 2018 through December 31st, 2018 and registers their payment method before January 31st, 2019, Amazon will apply a promotional credit of $50 to that advertiser's account. Promotional credits will automatically be applied upon the advertiser’s registration of their payment method associated to their advertising account. Any unused promotional credit will expire after 90 days from the date the promotion credit is applied.
  • Advertisers must maintain an advertising account in good standing with Amazon, subject to the terms of the Amazon Services Business Solutions Agreement.
  • Advertisers must provide a valid payment method to receive the promotional credit.
  • This offer and the promotional credit are non-transferable, not for resale, and not redeemable for cash.
  • This offer is void where prohibited and in the event of fraud, mistake, or any failure to satisfy any terms of the offer.
  • Amazon reserves the right, in its sole discretion, to terminate or modify this offer at any time.
  • Limit one promotional credit per seller account.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company