Giúp nhiều khách hàng khám phá và mua sản phẩm của bạn hơn

Quảng cáo trên Amazon

Các câu hỏi thường gặp

Thông tin tổng quan

Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) là gì?
Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) là giải pháp quảng cáo trả phí theo lượt nhấp cho phép bạn quảng bá sản phẩm mà bạn bán bằng quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khóa xuất hiện ở vị trí có khả năng được nhìn thấy cao trên Amazon.com. Bạn chọn sản phẩm để quảng cáo và chọn từ khóa hoặc cho phép Amazon nhắm tục tiêu cho quảng cáo của bạn bằng tính năng nhắm mục tiêu tự động. Bạn kiểm soát số tiền mà bạn muốn chi tiêu cho giá thầu và ngân sách của mình. Bạn cũng có thể đo lường hiệu suất của quảng cáo.
Tại sao tôi nên sử dụng Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ)?
Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) có thể giúp bạn tăng doanh số bằng cách hiển thị quảng cáo khi người mua sắm tìm kiếm sản phẩm liên quan. Không phải trả phí hàng tháng; bạn chỉ phải trả phí khi người mua sắm trên Amazon nhấp vào quảng cáo để đi đến trang thông tin chi tiết nơi liệt kê sản phẩm của bạn.

Hãy cân nhắc sử dụng Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) để tăng khả năng được nhìn thấy cho sản phẩm, cho sản phẩm mới, bộ sưu tập độc đáo, sản phẩm có lượt xem thấp, mặt hàng thanh lý và chương trình khuyến mãi theo mùa.
Sponsored Brands là gì?
Sponsored Brands là quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khóa xuất hiện ở vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Sponsored Brands cho phép thương hiệu có logo và tiêu đề tùy chỉnh trong quảng cáo và thúc đẩy người mua sắm tới trang đích tùy chỉnh hoặc Cửa hàng Amazon.
Tại sao tôi nên sử dụng Sponsored Brands?
Với Sponsored Brands, bạn có thể giúp tăng doanh số và mức độ nhận biết về thương hiệu bằng quảng cáo ở vị trí có khả năng được nhìn thấy cao.
Quảng cáo của tôi sẽ được hiển thị ở đâu?
Quảng cáo Sponsored Product (Sản phẩm được tài trợ) hiển thị ở trên cùng hoặc trong kết quả tìm kiếm và trên trang thông tin chi tiết về sản phẩm. Quảng cáo cũng có thể xuất hiện cả trên trình duyệt dành cho thiết bị di động và máy tính bảng cũng như ứng dụng Amazon dành cho thiết bị di động và máy tính bảng. Sponsored Brands xuất hiện ở phía trên, bên trái các kết quả tìm kiếm và cuối trang. Quảng cáo có thể xuất hiện trên trình duyệt dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Điểm khác biệt giữa Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands là gì?
Quảng cáo Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) hiển thị từng danh sách sản phẩm cho người mua sắm trên Amazon khi họ tìm kiếm từ khóa liên quan. Người mua sắm nhấp vào các quảng cáo này sẽ được chuyển đến trang liệt kê thông tin chi tiết về sản phẩm đó. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng sản phẩm được nhìn thấy và tăng doanh số.

Sponsored Brands cũng hiển thị cho người mua sắm trên Amazon khi họ tìm kiếm từ khóa liên quan. Các quảng cáo này cho phép nhà quảng cáo tải quảng cáo tùy chỉnh lên. Quảng cáo này có thể bao gồm logo của thương hiệu, một tiêu đề duy nhất và tối đa 3 ASIN của sản phẩm. Người mua sắm nhấp vào các quảng cáo này sẽ được chuyển tới một trang đích tùy chỉnh hoặc Cửa hàng Amazon nơi có thể giúp cải thiện khả năng được nhìn thấy của thương hiệu và tăng doanh số.
Có các yêu cầu quảng cáo gì?
 • Bạn cần phải một tài khoản Amazon đang hoạt động dành cho người bán chuyên nghiệp.
 • Đối với Sponsored Brands, hãy đăng ký vào Danh sách đăng ký thương hiệu của Amazon.
 • Có khả năng giao hàng tới tất cả các địa chỉ ở Hoa Kỳ.
 • Danh sách sản phẩm trong một hoặc nhiều danh mục hiện có. Sản phẩm phải mới. Sản phẩm đã qua sử dụng không đủ điều kiện để quảng cáo.
 • Đối với Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) thì cần đủ điều kiện để giành được Buy Box (Ô mua hàng). Nếu bạn tạo quảng cáo Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) cho danh sách sản phẩm không đủ điều kiện để giành được Buy Box (Ô mua hàng) thì quảng cáo đó sẽ không hiển thị cho người mua sắm trên Amazon. Quảng cáo không đủ điều kiện sẽ bị gắn cờ trong Campaign Manager (Trình quản lý chiến dịch) trong tab Advertising (Quảng cáo) của Seller Central (Quản lý bán hàng). Sponsored Brands sẽ hiển thị cho người mua sắm bất kể ai giành được Buy Box (Ô mua hàng).

Giá cả

Phí cho hai loại quảng cáo này thế nào?
Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands sử dụng mô hình giá dựa trên đấu giá và trả phí theo lượt nhấp. Bạn đặt số tiền tối đa mình sẵn sàng trả khi người mua nhấp vào quảng cáo của bạn. Giá thầu càng cạnh tranh thì quảng cáo của bạn càng có khả năng được hiển thị.
Tôi thanh toán phí quảng cáo bằng cách nào?
Khi bạn quảng cáo, Amazon tính phí theo số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được. Hóa đơn dành cho người bán sẽ ghi rõ các khoản phí là chi phí quảng cáo. Bạn có thể tìm các khoản phí này trong phần Selling Fees (Phí bán hàng) trên hóa đơn. Theo mặc định, phí quảng cáo được trừ vào số dư trong tài khoản bán hàng của bạn. Tổng số phí quảng cáo được trừ vào tài khoản người bán trong khoảng thời gian áp dụng hóa đơn. Trong trường hợp tài khoản người bán không còn đủ tiền để thanh toán chi phí quảng cáo, thì số dư còn lại sẽ được trừ tiếp vào thẻ tín dụng mà bạn đã dùng để đăng ký Bán hàng trên Amazon. Nếu sau nhiều lần thực hiện mà vẫn không thể tính phí vào thẻ tín dụng của bạn thì chúng tôi sẽ phân loại tài khoản quảng cáo của bạn là tài khoản bị lỗi thanh toán.

Bạn sẽ có tùy chọn chuyển phương thức thanh toán sang phương thức trừ vào thẻ tín dụng. Bạn sẽ nhận được hóa đơn mỗi lần chúng tôi tính phí vào thẻ tín dụng của bạn. Ngày lập hóa đơn là ngày lập hóa đơn hàng tháng hoặc ngày mà mức tín dụng của bạn thay đổi. laâp

Chúng tôi tính phí vào thẻ tín dụng của bạn khi:
 • Bạn tích lũy được số lượt nhấp trị giá $1 đầu tiên. (Giao dịch này được dùng để xác thực thẻ tín dụng của bạn).
 • Bạn tích lũy thêm số lượt nhấp đạt đến hoặc vượt quá hạn mức tín dụng của bạn. Hạn mức tín dụng của bạn tăng theo "thang tín dụng". Mỗi lần bạn đạt đến hạn mức tín dụng hiện tại và thanh toán thành công, hạn mức tín dụng của bạn sẽ tăng một mức trên thang tín dụng: $50, $150, $200, $350 và cao nhất là $500.
 • Bạn có số dư đến hạn thanh toán trong tháng trước, bất kể hạn mức tín dụng của bạn là bao nhiêu. Bạn chịu phí này vào ngày thứ ba của mỗi tháng.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ tính phí vào thẻ tín dụng mỗi lần bạn đạt đến hạn mức tín dụng hiện tại. Bất cứ khi nào bạn tăng mức trên thang tín dụng và hạn mức tín dụng của bạn thay đổi thì chúng tôi sẽ tính phí vào thẻ tín dụng hơn một lần trong tháng đó. Nếu bạn không vượt quá hạn mức tín dụng thì chúng tôi sẽ chỉ tính phí một lần trong tháng đó.
Ngân sách hàng ngày hoạt động như thế nào?
Bạn đặt số tiền tối đa hàng ngày mà bạn sẵn sàng chi trả cho quảng cáo. Đối với Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ), số tiền bạn nhập là số tiền trung bình hàng ngày mà bạn sẵn sàng chi trả trong một tháng theo lịch. Ví dụ: nếu đặt ngân sách hàng ngày là $100, thì bạn có thể nhận được số lượt nhấp có trị giá tối đa là $3.100 trong tháng đó (giả sử tháng đó có đủ 31 ngày). Đối với Sponsored Brands, số tiền bạn nhập là số tiền tối đa hàng ngày mà bạn sẵn sàng chi trả cho mỗi ngày và không chuyển sang ngày tiếp theo.

Tạo quảng cáo

Tôi nên chọn danh sách sản phẩm để quảng cáo bằng cách nào?
Quảng cáo trên Amazon là một cách hữu hiệu để quảng bá thương hiệu mới và mở rộng dòng sản phẩm, quảng bá bộ sưu tập độc đáo, cải thiện khả năng được nhìn thấy của sản phẩm có lượt xem thấp, bán hàng thanh lý, tăng mặt hàng bán chạy thậm chí nhiều hơn nữa và tổ chức chương trình khuyến mãi theo mùa để tăng doanh số vào dịp lễ.

Bạn tự quyết định chiến lược phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands giúp bạn dễ dàng lập chiến lược cho chiến dịch.
Từ khóa là gì?
Một từ đơn lẻ hoặc tổ hợp từ được đối sánh với cụm từ tìm kiếm mà người mua sắm sử dụng để tìm kiếm sản phẩm trên Amazon.com. Việc thêm từ khóa vào chiến dịch sẽ quyết định thời điểm quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.
Làm cách nào để tạo quảng cáo cho Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ)?
Để bắt đầu với Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ), hãy truy cập Campaign Manager (Trình quản lý chiến dịch) trong tab advertising (quảng cáo) của Seller Central (Quản lý bán hàng). Để tạo một chiến dịch, hãy đặt tên cho chiến dịch đó và chọn nhắm mục tiêu tự động (Amazon sẽ nhắm mục tiêu cho quảng cáo của bạn) hoặc chọn từ khóa để nhắm mục tiêu theo cách thủ công. Bạn sẽ đặt giá thầu và ngân sách của mình.

Bạn chọn các sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo từ danh sách hiện có trên Amazon.com và sắp xếp thành các nhóm quảng cáo. Bạn có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch và nhiều chiến dịch trong tài khoản để sắp xếp quảng cáo sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Làm cách nào để tạo Sponsored Brands?
Để bắt đầu với Sponsored Brands, hãy truy cập Campaign Manager (Trình quản lý chiến dịch) trong tab advertising (quảng cáo) của Seller Central (Quản lý bán hàng) (lưu ý: Sponsored Brands chỉ được bật đối với người bán là chủ sở hữu thương hiệu). Chọn thương hiệu của bạn và chọn sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo cho chiến dịch. Xác định giao diện quảng cáo và thông điệp tùy chỉnh. Chọn giá thầu và từ khóa, điền mức ngân sách và lượng thời gian diễn ra chiến dịch. Xem trước quảng cáo và trang đích để đảm bảo bạn đã hài lòng với mọi thứ. Cuối cùng, gửi quảng cáo đi để được xem xét và phê duyệt. Quá trình kiểm duyệt quảng cáo có thể mất tới 72 giờ. Bạn sẽ nhận được email ngay sau khi chúng tôi xem xét xong quảng cáo của bạn.

Hãy xem lại chính sách chấp nhận quảng cáo của Amazon.
Trang đích dành cho quảng cáo của tôi là gì?
Khi nhấp vào quảng cáo Sponsored Product (Sản phẩm được tài trợ), người mua sắm sẽ tới trang thông tin chi tiết về sản phẩm nơi liệt kê sản phẩm của bạn. Đối với quảng cáo Sponsored Brands, người mua sắm nhấp vào logo quảng cáo hoặc tiêu đề tùy chỉnh sẽ được chuyển tới một trang đích có tất cả các sản phẩm mà bạn đã chọn cho chiến dịch hoặc Cửa Hàng Amazon. Nếu người mua sắm nhấp vào sản phẩm bất kỳ hiển thị trên quảng cáo thì họ sẽ được chuyển tới trang thông tin chi tiết về sản phẩm của ASIN cụ thể.
Nếu tôi quảng cáo danh sách sản phẩm của mình, thì có phải tôi sẽ tự động giành được Buy Box (Ô mua hàng) không?
Các sản phẩm mà bạn quảng cáo bằng Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) phải đủ điều kiện để giành được Buy Box (Ô mua hàng). Sponsored Brands sẽ hiển thị cho người mua sắm bất kể ai giành được Buy Box (Ô mua hàng).
Những sản phẩm nào không đủ điều kiện để quảng cáo?
Tại thời điểm này, chúng tôi chưa hỗ trợ sản phẩm người lớn, sản phẩm đã qua sử dụng, sản phẩm tân trang và sản phẩm trong các danh mục đã đóng.
* US Terms and Conditions of the Sponsored Products and Sponsored Brands $50 Promotional Credit. For Amazon sellers that register for Amazon advertising products (Sponsored Products or Sponsored Brands) through their seller account from October 1st, 2018 through December 31st, 2018 and registers their payment method before January 31st, 2019, Amazon will apply a promotional credit of $50 to that advertiser's account. Promotional credits will automatically be applied upon the advertiser’s registration of their payment method associated to their advertising account. Any unused promotional credit will expire after 90 days from the date the promotion credit is applied.
 • Advertisers must maintain an advertising account in good standing with Amazon, subject to the terms of the Amazon Services Business Solutions Agreement.
 • Advertisers must provide a valid payment method to receive the promotional credit.
 • This offer and the promotional credit are non-transferable, not for resale, and not redeemable for cash.
 • This offer is void where prohibited and in the event of fraud, mistake, or any failure to satisfy any terms of the offer.
 • Amazon reserves the right, in its sole discretion, to terminate or modify this offer at any time.
 • Limit one promotional credit per seller account.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company